บทความแปลจาก Avoiding Being Penalized: Research Misconduct

บทความแปลจาก Avoiding Being Penalized: Research Misconduct

โดย โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ หน้าที่ทางจริยธรรมในการวิจัย ไม่เพียงแต่การมีจริยธรรมในการวิจัยจะช่วยเติมเต็มประเด็นด้านศีลธรรมแล้ว แต่ยังนำไปสู่ผลการวิจัยที่ดีขึ้นเนื่องจากจะทำให้ผู้วิจัยให้ความสำคัญต่อรายละเอียดในการวิจัยมากขึ้น...

กระบวนการปรุงนิยายให้กลายเป็นข้อเท็จจริงทางปวศ.: เรื่องพินัยกรรม ร.๕ คือ ให้ ร.๖ พระราชทานรธน.?

กระบวนการปรุงนิยายให้กลายเป็นข้อเท็จจริงทางปวศ.: เรื่องพินัยกรรม ร.๕ คือ ให้ ร.๖ พระราชทานรธน.?

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล จาก เว็บไซต์ Blogazine.pub การปรุงแต่งงานวรรณกรรมทางการเมืองของฝ่ายกษัตริย์นิยมได้ปรากฏอย่างแพร่หลายหลังรัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ การเผยแพร่ในรูปแบบหนึ่งที่นิยมกันก็คือ การแต่งเรื่องราวเสมือนว่าผู้เขียนอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้น ๆ...

“Plagiarism” เขียนรายงานวิจัยให้ระวัง กลายเป็น “โจรกรรมวิชาการ” ไม่รู้ตัว

“Plagiarism” เขียนรายงานวิจัยให้ระวัง กลายเป็น “โจรกรรมวิชาการ” ไม่รู้ตัว

โดยเว็บไซต์ เพื่อนวิทย์ Think Thank กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.) สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.) ในวงการวิทยาศาสตร์นั้น จำเป็นต้องมีการเขียนรายงานทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นทั้งหลักฐานและการต่อยอดความรู้อันไม่รู้จบ แต่นอกจากการจงใจแล้ว...

Integrity and Ethics in Research and Publication

Integrity and Ethics in Research and Publication

ไฟล์นำเสนอของ ศ. ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง Integrity and Ethics in Research and Publication [envira-gallery id='245'] Download...

การทำวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ

บทแปลจาก On Being a Scientist การทำวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ ความหลงใหลในความงดงามของวิทยาศาสตร์ ได้นำ Inez Fung กลับมาที่ the Massachusetts Institute of Technology ที่ที่เธอได้รับปริญญาเอกในสาขาอุตุนิยมวิทยา เธอกล่าวว่า “ฉันเคยคิดว่าเมฆเป็นเพียงแค่เมฆ”...

การประพฤติมิชอบในการวิจัย: โคลนนิ่ง

Journal of the Royal Society of Medicine JRSM ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2549 มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลได้ข้อสรุปว่า ศ. หวังวูซุกผู้บุกเบิกการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดและฮีโร่ประจำชาติในเกาหลีได้ทำการวิจัยมากมาย การอ้างสิทธิ์ของเขาในปี 2548...

คำจำกัดความของการประพฤติผิดด้านการวิจัย

ORI The office of research integrity การประพฤติมิชอบในงานวิจัยหมายถึงการประดิษฐ์ปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบในการเสนอการแสดงหรือการทบทวนการวิจัยหรือในการรายงานผลการวิจัย (a) Fabricationกำลังสร้างข้อมูลหรือผลลัพธ์และบันทึกหรือรายงาน (b)...

การประพฤติมิชอบทางวิทยาศาสตร์และวารสารทางการแพทย์

JAMA Network อ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา“ การประพฤติมิชอบในงานวิจัยหมายถึงการประดิษฐ์ปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบในการเสนอดำเนินการหรือทบทวนงานวิจัยหรือในการรายงานผลการวิจัย” 1ความผิดปกติที่สำคัญอื่น ๆ...

การประพฤติมิชอบทางวิทยาศาสตร์

THE BMJ The BMJ เป็นผู้ให้บริการความรู้ด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์สำหรับโลกที่มีสุขภาพดี เราแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพ...

การประพฤติผิดทางวิทยาศาสตร์ 10 ประเภท

การประพฤติผิดทางวิทยาศาสตร์ 10 ประเภท

https://www.enago.com/ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Enago ได้ช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมต้นฉบับการส่งและการตีพิมพ์ให้กับนักวิจัยที่มีประสบการณ์และเป็นครั้งแรกจำนวนมากจากประเทศต่าง ๆ เช่นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันตุรกีและจีน ในความพยายามของเราในการเข้าถึงผู้เขียน ESL...

การวิเคราะห์ประเด็นทางจริยธรรมเชิงลึก

ประเด็นทางจริยธรรมที่ปรากฏในเรื่องการทำผิดในการวิจัย หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “บูรณภาพในการวิจัย” (research integrity) หรือ “การดำเนินการวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ” (responsible conduct of research) มีอยู่ด้วยกันหลายประการ...

ความเป็นมาของ “บูรณภาพการวิจัย”

ความเป็นมาของ “บูรณภาพการวิจัย” ประเด็นทางจริยธรรมที่ปรากฏในเรื่องการทำผิดในการวิจัย หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “บูรณภาพในการวิจัย” (research integrity) หรือ “การดำเนินการวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ” (responsible conduct of research) มีอยู่ด้วยกันหลายประการ...

ประวัติของงานวิจัยที่ขัดต่อหลักบูรณภาพการวิจัย

ประวัติของงานวิจัยที่ขัดต่อหลักบูรณภาพการวิจัย บทนี้เป็นการสำรวจประวัติของงานวิจัยที่มีชื่อเสียงในด้านลบ คือด้านที่เป็นการละเมิดหลักบูรณภาพการวิจัยในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ...

Facebook Comments

Share with: