02 218 4756

Case Four: ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดัดแปลงข้อมูล

(Accusations of Falsifying Data)

 

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-one-were-these-slides-falsified

Richard เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านชีวเคมี ณ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยแห่งหนึ่ง เขายังโสด อาศัยอยู่กับบิดามารดา จึงสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาห้องแลบของเขาให้ประสบความสำเร็จในวงการวิทยาศาสตร์ และทำให้เขาเป็นเจ้าของสิ่งตีพิมพ์ชั้นนำของโลก 

วันหนึ่ง อดีตอาจารย์ที่ปรึกษาของเขา ชื่อ John ซึ่งเป็นอดีตอาจารย์ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขามาโดยตลอด ได้บอกเขาว่า หนึ่งในนักศึกษาปริญญาเอกของ John ชื่อ  Allan กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เนื่องจากไม่สามารถเรียนจบได้ และปัจจุบันจึงต้องไปขับรถรับจ้างในเมืองที่ Richard อาศัยอยู่ John ยังแนะนำให้ Richard จ้าง Allan เข้ามาทำงาน

 

Richard จ้าง Allen เนื่องจากคำขอของอดีตอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้ Allan มาทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในห้องแลบของเขา  ในช่วงหกเดือนแรกที่ Allan เข้ามาทำงาน งานของเขาแย่มาก แต่เขากลับไม่ยอมรับและยังคงคิดว่างานของเขาดีกว่างานของคนอื่นๆ อีกทั้งยังให้ความเห็นส่วนตัวที่ไม่เป็นที่ยอมรับกับนักศึกษาคนอื่นๆ ด้วย

การดัดแปลงข้อมูล : การจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ กระบวนการ หรือการเปลี่ยนแปลง/ละทิ้งข้อมูล หรือผลการวิจัย ที่จะทำให้งานวิจัยไม่ถูกไปนำเสนออย่างถูกต้อง  

-45 CFR 93, 2005

 

Richard รู้สึกสลดใจกับทัศนคติของ Allan และรู้สึกผิดที่รับ Allan เข้ามาทำงาน จึงเริ่มที่จะวางแผนร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ Allan ออกจากงาน โดยใช้ข้ออ้างเรื่องผลงานที่แย่ของ Allan เอง หลังจากนั้น Richard เริ่มจัดการเชิงรุกมากขึ้น เขาวางกฎระเบียบต่างๆลง และกล่าวสิ่งที่เขาคาดเกี่ยวกับ Allan ทำให้ Allan เริ่มตอบสนอง โดยสร้างชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับสมมติฐานของ Richard ขึ้นมา  Richard ตั้งคำถามกับ Allan และให้นักศึกษาคนอื่นๆ รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  ซึ่งดูไม่เหมือนกับข้อมูลที่ได้จาก Allan และเมื่อ Richard ได้นำความแตกต่างไปคุยกับ Allan กลับทำให้เกิดความไม่พอใจ   

เช้าวันถัดมา Allan เข้ามาหา Richard ด้วยความไม่พอใจ โดยถือจดหมายมาด้วย และพูดว่าจะส่งจดหมายนี้ไปยังคณบดี  จนกระทั่ง จดหมายของ Allan ไปถึงมือของคณบดีฝ่ายวิชาการ ในจดหมายนั้น Allan ร้องเรียนว่า Richard บังคับให้ดัดแปลงข้อมูล และข้อมูลส่วนใหญ่ที่ Richard ได้นำไปตีพิมพ์เมื่อสองปีที่แล้วก็มาจากการดัดแปลงข้อมูล ซึ่ง Richard รู้สึกไม่แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เขาไม่คิดว่า Allan จะทำสิ่งนี้ และเขาก็เชื่อว่า คณบดีจะไม่คิดอะไรกับข้อกล่าวหาที่ Allan ร้องเรียน แต่กระนั้นก็ตาม Richard ก็ยังคงกลัวว่า ข้อกล่าวหานั้นจะทำให้คำพูดของเขามีน้ำหนักน้อยกว่า  Allan  

 

Richard ควรตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร ?

คำถามเพื่อการอภิปราย

  • ปัจจัยอะไรที่อาจมีผลให้คณบดีตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ และมันสำคัญหรือไม่สำหรับคณบดีที่จะต้องจัดการข้อกล่าวหานี้อย่างเด็ดขาด ทั้งที่มันดูไม่สมเหตุสมผล
  • เอกสารอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดการกับคนอย่าง Allan แลเมื่อใดที่ควรนำเอกสารนั้นมาใช้
  • Richard ควรขอความช่วยเหลือจากนักกฎหมายหรือไม่ ในช่วงเวลาใด 
  • Richard ควรแจ้งคนอื่นๆ ในแลบเกี่ยวกับสิ่งที่ Allan กล่าวหา หรือไม่