02 218 4756

RCR Casebook: Social Responsibility

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-two-career-dreams-smoke

Brett เป็นนักวิจัยปริญญาเอกที่ทำงานในห้องแลบด้านประสาทวิทยาศาสตร์ซึ่งได้รับทุนจาก NIH ซึ่งห้องแลบแห่งนี้มักใช้วิธีการทำงานที่ผสมทั้งศาสตร์และศิลป์ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับแต่ละส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียด ไม่ว่าจะเป็นการมาสาย การผิดนัด การทำงานหลายๆอย่างพร้อมกัน โดยพวกเขาจะพิสูจน์ความถูกต้องของสมมติฐานโดยการวัดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือด  เพื่อแสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เพิ่มขึ้นกับการเพิ่มขึ้นใน metabolic activity ในสมองส่วนที่เป็น discrete regions of the brain เช่น ต่อมใต้สมองส่วนล่าง และต่อมทอลซิล ซึ่ง Brett เป็นผู้ประพันธ์คนแรกในงานวิจัยดังกล่าวจำนวนมาก และเขาก็กำลังจะขอตำแหน่งทางวิชาการในปีนี้ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดกลับเกิดขึ้น เมื่อมีบริษัทขนาดใหญ่โทรมาทาบทามเขาให้ไปทำงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์โดยมีค่าตอบแทน  $150,000 ต่อปี พร้อมทั้งสวัสดิการที่ดีและโบนัสก้อนใหญ่ และยังนัดให้ Brett มาสัมภาษณ์ โดยจะจ่ายค่าเครื่องบินพร้อมเงิน $500 เพื่อให้บินมาที่ชิคาโก เพื่อพูดคุยกับฝ่ายบุคคล 2 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ Brett สนใจอย่างมาก เขาและภรรยาจึงเดินทางมาชิคาโก และเมื่อมาถึง ฝ่ายบุคคลก็ได้เตรียมคำถามจำนวนมากเพื่อถามเขา และคำถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเทคนิคที่เขาสร้างขึ้น (imaging techniques) หลังจากที่ผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ Brett ถามคำถาม เขาจึงถามเกี่ยวกับการวิจัยที่บริษัทจะให้เขาทำ ฝ่ายบุคคลของบริษัทบอกว่ามันคือความลับทางการค้าจึงให้รายละเอียดไม่ได้ แต่ก็บอกได้เพียงแค่ว่าบริษัทต้องการรู้ว่าส่วนใดของสมองที่จะทำให้เกิดการเสพติด โดยบริษัทนี้ก็คือ ผู้ผลิตยาสูบรายใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องการการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการออกแบบโฆษณาเพื่อให้ผู้เสพเกิดพฤติกรรมเสพติด ซึ่ง Brett สามารถใช้ทักษะที่ฝึกฝนมามาปรับใช้กับสิ่งที่บริษัทนี้ต้องการได้

อย่างไรก็ตาม คำถามที่เกิดในใจของเขาก็คือ ตำแหน่งงานนี้เหมาะสมกับเขาหรือไม่ เพราะมันจะเป็นการวิจัยที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติ แต่กลับทำให้คนติดบุหรี่มากขึ้น แต่หากเขาปฏิเสธตำแหน่งนี้ แล้วคนอื่นเข้าไปทำงานแทน เขาก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งวิธีการนี้ได้เช่นกัน อีกทั้งครอบครัวของเขาก็ต้องการเงิน

 

Brett ควรทำอะไร?

คำถามเพื่ออภิปราย

  • Brett มีหน้าที่ทางจริยธรรมที่จะต้องปฏิเสธงานนี้หรือไม่ หรือควรรับงานนี้  
  • Brett จะทำให้ความจำเป็นของครอบครัวกับความต้องการของสังคมไปด้วยกันได้อย่างไร  
  • การวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการวิจัยด้านจิตใต้สำนึกและพฤติกรรมถือว่าถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่ มันได้ถูกกำกับดูแลโดยใครหรือไม่
  • คุณเคยดูโฆษณาแล้วรู้สึกว่าถูกกระตุ้นให้ซื้อบางสิ่ง หรือดื่มบางสิ่ง และมันทำให้คุณรู้สึกว่าสิทธิของคุณถูกละเมิดหรือไม่