02 218 4756

ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่าข้อมูล

RCR Casebook: Social Responsibility

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-one-putting-social-advocacy-data

 

Helen เป็นอาจารย์สอนใน the School of Public Health ส่วนหนึ่งของงานที่เธอรับผิดชอบ คือ การสอนด้านระบาดวิทยา และการเป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัยให้นักศึกษา  ในขณะที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาสองคน คือ Kate และ Susan ทั้งสองคนต้องการสำรวจประสบการณ์ของผู้หญิงเกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัว โดย Susan มีหน้าที่ด้านการสำรวจข้อมูล ส่วน Kate ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง Kate เป็นคนที่เคยเป็นเหยื่อของความรุนแรงภายในครอบครัว เธอจึงต้องการวิจัยเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านั้น และเธอก็เชื่อว่า ผู้หญิงมักไม่เปิดเผยเรื่องนี้กับใคร จึงไม่มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างมีประสิทธิผล

หลังจากที่ Helen เข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายในที่ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยของทั้งสองคน ก็พบว่า มีบางสิ่งผิดปกติในการนำเสนอของพวกเขา สิ่งแรกคือ Susan รายงายสิ่งที่ค้นพบมากเกินกว่าที่เขียนในการทบทวนวรรณกรรม ในขณะที่ Kate ก็ได้อธิบายว่า เธอได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ตอบแบบสำรวจเปิดเผยความจริง และพบว่า ผู้หญิงหลายคนแสดงความทุกข์ทรมานและยอมเปิดเผยว่าพวกเขาทนต่อความรุนแรงมาเป็นปีๆ แต่ก็ไม่กล้าที่จะทำอะไร และมั่นใจว่าการบริการทางสังคมที่มีไม่สามารถช่วยปกป้องพวกเธอได้ หลังจาก Kate สรุปผลเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ ก็มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของการค้นพบของ Kate หลังจากนั้น Helen จึงรีบไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดิบที่ Kate เก็บมา เพื่อให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์ถูกต้องก่อนจะนำไปตีพิมพ์  Kate จึงยอมรับว่าเธอได้ดัดแปลงข้อมูลบางอย่างเล็กน้อยก่อนนำไปนำเสนอ โดยเธอให้เหตุผลว่า เธอรู้ว่า ผู้หญิงที่ประสบกับความรุนแรงในครอบครัวมักให้ข้อมูลเพียงบางส่วน ดังนั้น เธอจึงต้องการเขียนงานวิจัยเพื่อสะท้อนสิ่งที่เป็นจริงมากขึ้น มันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำให้ทุกคนรู้ความจริงว่า ความรุนแรงภายในครอบครัวทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นต้องปิดความลับ ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใคร

  

Helen ควรทำอะไร

คำถามเพื่อการอภิปราย

  • อะไรคือปัจจัยที่คุณคิดว่าจะเป็นแรงจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัย 
  • Helen ควรนำประเด็นปัญหานี้ไปคุยกับนักศึกษาของเธออย่างไร  
  • มีความแตกต่างทางด้านจริยธรรมหรือไม่ ระหว่าง การดัดแปลงข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม กับการปิดบังข้อมูลบางอย่างเพื่อให้ได้ผลที่ต่างออกไป
  • การดัดแปลงข้อมูลด้วยเหตุผลทางสังคมควรได้รับการยอมรับหรือไม่ 
  • นักวิทยาศาสตร์ควรเข้าไปร่วมในการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยของพวกเขาหรือไม่