02 218 4756

RCR Casebook: Social Responsibility

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-three-magic-key

 

Sarah เป็นนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่ทำงานในห้องแลบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในโหมดของระยะแรกที่ไวรัสเฮอร์ปีส์เข้ามายังเซลล์ ผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างไกลโคโปรตีนซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่ที่เปลือกหุ้มไวรัส และตัวรับสัญญาณจำเพาะที่ยื่นออกมาด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์ (cell surface receptors) โดยเธอทำหน้าที่ในการสแกนการกลายพันธุ์ของโปรตีนดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ standard structure function project  ในระหว่างการศึกษาทดลอง Sarah จำเป็นต้องรีบเร่งเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุม เธอจึงทดสอบแนวคิดของเธอเกี่ยวกับระยะเริ่มต้นของไวรัสก่อนที่เธอจะมั่นใจเกี่ยวกับการจัดเรียงลำดับ โดยลักษณะที่ปรากฏออกมาของหนึ่งในการกลายพันธุ์ คือ มันมีความสามารถในการทำให้ติดเชื้อมากขึ้นถึงร้อยเท่า และเมื่อเธอจัดเรียงแบบย้อนกลับเธอกลับพบว่ามันไม่เหมือนกับที่เธอได้จัดระเบียบไว้แต่อย่างใด มันจึงทำให้เธอแปลกใจกับสิ่งที่เธอขึ้น และสิ่งนั้นก็ทำให้เธออยากรู้ต่อไปว่าลำดับที่กลายพันธุ์ (mutated sequence) ทำให้ไวรัสก่อตัวง่ายขึ้นได้อย่างไร เธอจึงใช้ mysterious oligo สำหรับไวรัสตัวอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มที่มีเปลือกหุ้มที่เธอกำลังศึกษาอยู่ และก็ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นเป็นแบบเดียวกับผลการทดลองก่อนหน้า เธอจึงรู้สึกว่าเธอได้ค้นพบกุญแจดอกใหม่ที่จะทำให้ไวรัสเข้าไปสู่เซลล์ง่ายขึ้น เธอจึงเตรียมนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อที่ประชุม เธอคิดว่า สิ่งนี้จะทำให้เธอก้าวหน้าในอาชีพการงานและจะสนับสนุนให้เธอได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธอมั่นใจว่า ที่ปรึกษาของเธอจะต้องอนุญาตให้เธอนำผลการทดลองนี้เสนอเพื่อขอรับทุนจาก NIH

ในคืนก่อนนำเสนอผลงานในที่ประชุมของห้องแลบ Sarah ค่อนข้างวิตกกังวล เมื่อเธอมาถึงจุดที่ต้องอภิปรายถึงนัยยะของงานวิจัย เธอเริ่มตระหนักว่า ไม่ว่าไวรัสชนิดใดก็สามารถทำให้มีการติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นเช่นกันหากใช้วิธีการทดลองแบบที่เธอทำ และมันจะกลายเป็นดาบสองคม หากนำไปใช้สร้างอาวุธชีวภาพ และเธอก็คาดว่า Institutional Biosafety Committee ย่อมต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ เธอจึงเกิดคำถามในใจว่าเธอควรดำเนินการศึกษาต่อไปหรือไม่ เธอไม่ควรนำผลงานไปตีพิมพ์หรือไม่ แล้วเธอจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือไม่

Sarah ควรทำอะไร?

คำถามเพื่ออภิปราย

  • คุณคิดว่า เหตุใด Sarah จึงเชื่อว่างานวิจัยของเธอเหมือนดาบสองคม คุณคิดว่าเธอคิดถูกหรือไม่  
  • ควรหรือไม่ที่นักวิทยาศาสตร์จะสามารถทำงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานอย่างอิสระ เมื่องานวิจัยนั้นสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างอาวุธชีวภาพหรือใช้เพื่อการก่อการร้ายได้ 
  • เป็นไปได้เสมอไปหรือไม่ว่า คนอื่นๆ จะนำผลงานไปใช้ในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก 
  • คุณคิดว่า คณะกรรมการ  Institutional Biosafety Committee จะตอบสนองต่องานของ Sarah อย่างไร ถ้า Sarah ประสานไปยังพวกเขาและบอกพวกเขาว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการวิจัยต่อไป  
  • คุณคิดว่า Sarah ทำบางสิ่งผิดพลาดหรือไม่