02 218 4756

Case One: Were These Slides Falsified?

 

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-one-were-these-slides-falsified

 

Helen ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาของเซลล์ เธอเป็นผู้ดูแล Julie ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพและครอบครัวจึงได้พักการเรียน และเข้ามาทำงานในแล็บของเธอในฐานะ Lab Technician อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการทำงานในห้องแล็บ Julie ประสบปัญหาในการทำงานบ่อยครั้ง แม้ว่า Helen จะให้การสนับสนุน Julie และกระตุ้นให้Julie กลับไปเรียนต่อ แต่ Julie กลับรู้สึกไม่ดีและไม่ให้ความร่วมมือ

 

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ Julie ต้องเข้าไปร่วมในกระบวนการถ่ายภาพรังสีในตัว (autoradiography) ที่เธอต้องใช้ในการตรวจสอบโปรตีน Julie ได้นำเสนอข้อมูล ซึ่งเธอรวบรวมไว้โดยใช้กระบวนการดังกล่าว ต่อที่ประชุมที่จัดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง โดยในที่ประชุมนั้น นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษา จะมานำเสนอข้อมูลในรูปของข้อมูลดิบที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์  หลังจากการนำเสนอในส่วนแรก Julie ได้กล่าวว่า เธอได้ทดลองซ้ำกันหลายครั้งและเธอก็ได้ผลการทดลองอย่างเดียวกัน เธอแสดงผลการทดลองในรูปของแผ่นฟิล์มจากการทดลองที่ 1 ใน powerpoint ซึ่งแสดงถึงการที่โปรตีนถูกถ่ายโอนไปสู่เยื่อเมมเบรน และฟิล์มเอ็กซเรย์ได้ถูกวางอยู่เหนือเมมเบรน แล้วจึงนำเสนอในสไลด์ต่อไป ซึ่งก็มีผลการทดลองที่เหมือนกัน

 

หลังจากนั้น Helen สังเกตเห็นว่า ทั้งสองสไลด์ของ  Julie มีความเหมือนกันอย่างมาก หลังจากจบการนำเสนอ Helen จึงได้ถาม Julie ว่า ทำไมเธอจึงแสดงสองสไลด์ด้วยภาพเดียวกัน Julie ตอบว่าไม่ใช่ แต่เป็นการทดลองซ้ำกันสองครั้งและได้ผลการทดลองเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม Julie ไม่สามารถที่จะทำการทดลองซ้ำได้อีก เพราะเยื่อเมมเบรนต้นฉบับได้ถูกทำลายในห้องแลบแล้ว

 

 

ข้อค้นพบเกี่ยวกับการทำผิดในการวิจัยเกิดขึ้น :

1. มีการเบี่ยงเบนของวิธีปฏิบัติที่ต่างไปจากรูปแบบที่ยอมรับในวงการวิจัย  

2. การทำผิดในการวิจัยจะได้รับการยืนยัน เมื่อมันเป็นการทำผิดทั้งที่รู้ตัว ตั้งใจ หรือการไม่ระมัดระวัง

3. ข้อกล่าวหาถูกพิสูจน์โดยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเหนือกว่า 

   (45 CFR 96.104)

 

 

Helen รู้สึกลำบากใจ เมื่อทุกคนออกไปจากห้องแลบแล้ว เธอจึงเปิดคอมพิวเตอร์ของ Julie แล้วดูภาพฟิล์ม เมื่อเธอนำทั้งสองฟิล์มมาเปรียบเทียบโดยทับซ้อนกันพบว่า มันเหมือนกันราวกับเป็นฟิล์มเดียวกัน เธอจึงมั่นใจว่า Julie ได้ทำข้อมูลซ้ำ หลังจากนั้น Helen จึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับคนอื่นๆ ที่ใช้เทคนิคเดียวกัน แล้วจึงพบว่า ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า Julie น่าจะทำข้อมูลซ้ำจริงๆ วันต่อมา Helen จึงเรียก Julie มาคุย แต่ Julie ก็ยังคงยืนยันว่าเธอได้ทดลองสองครั้งแต่ได้ผลลัพธ์อย่างเดียวกัน

คำถามคือ Helen ควรทำอย่างไร?

คำถามสำหรับการอภิปราย

  • เรื่องที่ Julie เล่าน่าเชื่อถือหรือไม่
  • บทบาทของ  Helen ในฐานะพี่เลี้ยงของ Julie ควรเป็นอย่างไร 
  • หลักฐานอะไรที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการตัดสินอย่างยุติธรรม
  • ประเด็นอะไรที่คุณคิดว่า จะเป็นการให้น้ำหนักกับสิ่งที่ Helen  คิอ
  • Helen ควรไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกลุ่มอื่นใดอีก ถ้าเธอยังต้องการความมั่นใจว่าสไลด์ของ Julie เป็นการทำข้อมูลซ้ำ 
  • Helen จะต้องประสบกับปัญหาใด หากเธอตัดสินใจผิดพลาด
  • หาก Helen ตัดสินใจผิดพลาด ปัญหาอะไรจะเกิดแก่ Julie  
  • การตัดสินใจที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างไรต่อวงการวิทยาศาสตร์ 
  • การตัดสินใจที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างไรต่อบุคลากรในห้องแล็บ
  • คุณเคยสงสัยว่าเพื่อร่วมงานของคุณทำผิดในการวิจัยหรือไม่ คุณจัดการอย่างไร และคุณได้บทเรียนอะไรบ้าง