“Plagiarism” เขียนรายงานวิจัยให้ระวัง กลายเป็น “โจรกรรมวิชาการ” ไม่รู้ตัว

“Plagiarism” เขียนรายงานวิจัยให้ระวัง กลายเป็น “โจรกรรมวิชาการ” ไม่รู้ตัว

โดยเว็บไซต์ เพื่อนวิทย์ Think Thank กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.) สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.)

ในวงการวิทยาศาสตร์นั้น จำเป็นต้องมีการเขียนรายงานทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นทั้งหลักฐานและการต่อยอดความรู้อันไม่รู้จบ แต่นอกจากการจงใจแล้ว หลายครั้งที่ความอ่อนด้อยทางภาษา ทำให้หลายคน “โจรกรรมวิชาการ” คนอื่นโดยไม่รู้ตัว

การประพฤติมิชอบในการวิจัย: โคลนนิ่ง

Journal of the Royal Society of Medicine JRSM

ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2549 มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลได้ข้อสรุปว่า ศ. หวังวูซุกผู้บุกเบิกการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดและฮีโร่ประจำชาติในเกาหลีได้ทำการวิจัยมากมาย การอ้างสิทธิ์ของเขาในปี 2548 เพื่อผลิตสเต็มเซลล์จากเซลล์ผู้ใหญ่นั้นมีการสะท้อนกลับไปทั่วโลกเพราะมันเปิดวิธีการใหม่ในการรักษาโรคพาร์คินสันและโรคความเสื่อมอื่น ๆ ความอับอายขายหน้าของเขานั้นสูงพอ ๆ กันทำให้เป็นหนึ่งในคดีที่น่าทึ่งที่สุดที่เคยมีการทุจริตทางวิทยาศาสตร์

ประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้ามีตัวอย่างมากมายของนักวิทยาศาสตร์ที่ฉ้อโกง แต่เมื่อไม่นานมานี้พวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นลูกแปลกแยกที่สร้างความเสียหายต่อวิทยาศาสตร์เพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นองค์กรที่แก้ไขตัวเองได้ แต่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ประเทศต่าง ๆ ได้รับการยอมรับตัวอย่างการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นและคิดว่ามันไม่สามารถเพิกเฉยได้ แต่ต้องได้รับการยอมรับและจัดการ มันเป็นช่วงการเปลี่ยนภาพที่เจ็บปวดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีเพียงไม่กี่ประเทศที่พัฒนากระบวนการระดับชาติที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อการฉ้อโกงการวิจัย ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกได้ทำเช่นนั้น แต่ไม่มีประเทศใหญ่ ๆ ในสหภาพยุโรปที่ประสบความสำเร็จ

การตอบโต้ต่อการฉ้อโกงนั้นมาจากเรื่องอื้อฉาว พวกเขาสะสมจนถึงจุดที่ชุมชนวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเพิกเฉยต่อพวกเขาได้อีกต่อไปและ `ต้องทำอะไรบางอย่าง ‘ โดยปกติกระบวนการนี้ช้ามากเลือดตาแทบกระเด็น

ประวัติความเป็นมาที่ไม่สมบูรณ์ของการวิจัยที่ผิดพลาดในทางการแพทย์

คำจำกัดความของการประพฤติผิดด้านการวิจัย

ORI The office of research integrity

การประพฤติมิชอบในงานวิจัยหมายถึงการประดิษฐ์ปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบในการเสนอการแสดงหรือการทบทวนการวิจัยหรือในการรายงานผลการวิจัย

(a) Fabricationกำลังสร้างข้อมูลหรือผลลัพธ์และบันทึกหรือรายงาน 

(b) การปลอมแปลงเป็นการจัดการวัสดุอุปกรณ์หรือกระบวนการวิจัยหรือการเปลี่ยนแปลงหรือละเว้นข้อมูลหรือผลลัพธ์เช่นว่าการวิจัยไม่ได้แสดงอย่างถูกต้องในบันทึกการวิจัย 

(c) การคัดลอกผลงานเป็นการจัดสรรความคิดกระบวนการผลหรือคำพูดของบุคคลอื่นโดยไม่ให้เครดิตที่เหมาะสม 

(d) การประพฤติมิชอบในงานวิจัยไม่รวมถึงความผิดพลาดโดยสุจริตหรือความคิดเห็นที่แตกต่าง

การประพฤติมิชอบทางวิทยาศาสตร์และวารสารทางการแพทย์

JAMA Network

อ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา“ การประพฤติมิชอบในงานวิจัยหมายถึงการประดิษฐ์ปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบในการเสนอดำเนินการหรือทบทวนงานวิจัยหรือในการรายงานผลการวิจัย” 1ความผิดปกติที่สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยทางชีวการแพทย์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะประเด็นทางจริยธรรม (เช่นการไม่ได้รับความยินยอมอย่างมีข้อมูลความล้มเหลวในการได้รับการอนุมัติที่เหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันและการปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้อพิพาทการตีพิมพ์ซ้ำและความล้มเหลวในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อพบว่าผู้เขียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบในงานวิจัยหรือความผิดปกติร้ายแรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ผู้แก้ไขมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของบันทึกทางวิทยาศาสตร์ 2 , 3

การประพฤติมิชอบทางวิทยาศาสตร์

THE BMJ

The BMJ เป็นผู้ให้บริการความรู้ด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์สำหรับโลกที่มีสุขภาพดี เราแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพ

มีคำจำกัดความที่แตกต่างกันของการประพฤติผิดทางวิทยาศาสตร์ ที่BMJเราจัดการกับปัญหาเหล่านี้ในกรณีที่โดยกรณีพื้นฐานในขณะที่ต่อไปนี้คำแนะนำที่ผลิตโดยร่างกายที่มีคณะกรรมการเกี่ยวกับการเผยแพร่จริยธรรม (COPE)ที่โลกสมาคมบรรณาธิการแพทย์ (ที่ WAME) และคณะกรรมการระหว่างประเทศของบรรณาธิการวารสารการแพทย์ (ICMJE)

WAME ให้ภาพรวมที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบโดยใช้เวอร์ชั่นแก้ไขเล็กน้อยของคำจำกัดความความสมบูรณ์ทางด้านการวิจัยของ US Office ของการประพฤติผิดทางวิทยาศาสตร์และรวมถึงพฤติกรรมเหล่านี้:

การประพฤติผิดทางวิทยาศาสตร์ 10 ประเภท

การประพฤติผิดทางวิทยาศาสตร์ 10 ประเภท


https://www.enago.com/

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Enago ได้ช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมต้นฉบับการส่งและการตีพิมพ์ให้กับนักวิจัยที่มีประสบการณ์และเป็นครั้งแรกจำนวนมากจากประเทศต่าง ๆ เช่นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันตุรกีและจีน ในความพยายามของเราในการเข้าถึงผู้เขียน ESL ในทุกภูมิภาคเราได้ร่วมมือกับผู้จัดพิมพ์หลายคนสมาคมวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย ตอนนี้เราตั้งใจที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกสมาคมนี้ผ่านช่องทางเฉพาะของEnago สถาบันการศึกษา

ภายใต้Enago Academyเรานำเสนอแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมและทันสมัยสำหรับนักวิจัยผู้เผยแพร่บรรณาธิการและนักเรียนเพื่อเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับการวิจัยและการเผยแพร่ ด้วยการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบนแพลตฟอร์มทั่วไปเราตั้งใจที่จะทำให้Enago Academyเป็นฟอรัมสำหรับการอภิปรายที่ใช้งานและการแบ่งปันความรู้ จากประสบการณ์ของเราในการช่วยเหลือนักวิจัยระหว่างประเทศขจัดอุปสรรคด้านภาษาเราต้องการสร้างช่องทางใหม่ ๆ โดยที่ความคิดและความท้าทายสามารถสื่อสารกับผู้ชมทั่วโลกได้

ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของนักวิจัยทุกคนเราจะสร้างบริการที่เป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในการเผยแพร่ การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แต่งของเราเป็นตัวอย่างของวิธีการที่เราได้ช่วยนักวิจัยหลายคนจากประเทศ ESL ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถเผยแพร่ต้นฉบับในวารสารปัจจัยที่มีผลกระทบสูงเช่นเดียวกับการเพิ่มการรับรู้ของพวกเขาในอุตสาหกรรมการพิมพ์