Career Dreams Up in Smoke?

RCR Casebook: Social Responsibility

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-two-career-dreams-smoke

Brett เป็นนักวิจัยปริญญาเอกที่ทำงานในห้องแลบด้านประสาทวิทยาศาสตร์ซึ่งได้รับทุนจาก NIH ซึ่งห้องแลบแห่งนี้มักใช้วิธีการทำงานที่ผสมทั้งศาสตร์และศิลป์ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับแต่ละส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียด ไม่ว่าจะเป็นการมาสาย การผิดนัด การทำงานหลายๆอย่างพร้อมกัน โดยพวกเขาจะพิสูจน์ความถูกต้องของสมมติฐานโดยการวัดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือด  เพื่อแสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เพิ่มขึ้นกับการเพิ่มขึ้นใน metabolic activity ในสมองส่วนที่เป็น discrete regions of the brain เช่น ต่อมใต้สมองส่วนล่าง และต่อมทอลซิล ซึ่ง Brett เป็นผู้ประพันธ์คนแรกในงานวิจัยดังกล่าวจำนวนมาก และเขาก็กำลังจะขอตำแหน่งทางวิชาการในปีนี้ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดกลับเกิดขึ้น เมื่อมีบริษัทขนาดใหญ่โทรมาทาบทามเขาให้ไปทำงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์โดยมีค่าตอบแทน  $150,000 ต่อปี พร้อมทั้งสวัสดิการที่ดีและโบนัสก้อนใหญ่ และยังนัดให้ Brett มาสัมภาษณ์ โดยจะจ่ายค่าเครื่องบินพร้อมเงิน $500 เพื่อให้บินมาที่ชิคาโก เพื่อพูดคุยกับฝ่ายบุคคล 2 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ Brett สนใจอย่างมาก เขาและภรรยาจึงเดินทางมาชิคาโก และเมื่อมาถึง ฝ่ายบุคคลก็ได้เตรียมคำถามจำนวนมากเพื่อถามเขา และคำถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเทคนิคที่เขาสร้างขึ้น (imaging techniques) หลังจากที่ผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ Brett ถามคำถาม เขาจึงถามเกี่ยวกับการวิจัยที่บริษัทจะให้เขาทำ ฝ่ายบุคคลของบริษัทบอกว่ามันคือความลับทางการค้าจึงให้รายละเอียดไม่ได้ แต่ก็บอกได้เพียงแค่ว่าบริษัทต้องการรู้ว่าส่วนใดของสมองที่จะทำให้เกิดการเสพติด โดยบริษัทนี้ก็คือ ผู้ผลิตยาสูบรายใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องการการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการออกแบบโฆษณาเพื่อให้ผู้เสพเกิดพฤติกรรมเสพติด ซึ่ง Brett สามารถใช้ทักษะที่ฝึกฝนมามาปรับใช้กับสิ่งที่บริษัทนี้ต้องการได้

อย่างไรก็ตาม คำถามที่เกิดในใจของเขาก็คือ ตำแหน่งงานนี้เหมาะสมกับเขาหรือไม่ เพราะมันจะเป็นการวิจัยที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติ แต่กลับทำให้คนติดบุหรี่มากขึ้น แต่หากเขาปฏิเสธตำแหน่งนี้ แล้วคนอื่นเข้าไปทำงานแทน เขาก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งวิธีการนี้ได้เช่นกัน อีกทั้งครอบครัวของเขาก็ต้องการเงิน

Brett ควรทำอะไร?

คำถามเพื่ออภิปราย

 • Brett มีหน้าที่ทางจริยธรรมที่จะต้องปฏิเสธงานนี้หรือไม่ หรือควรรับงานนี้  
 • Brett จะทำให้ความจำเป็นของครอบครัวกับความต้องการของสังคมไปด้วยกันได้อย่างไร  
 • การวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการวิจัยด้านจิตใต้สำนึกและพฤติกรรมถือว่าถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่ มันได้ถูกกำกับดูแลโดยใครหรือไม่
 • คุณเคยดูโฆษณาแล้วรู้สึกว่าถูกกระตุ้นให้ซื้อบางสิ่ง หรือดื่มบางสิ่ง และมันทำให้คุณรู้สึกว่าสิทธิของคุณถูกละเมิดหรือไม่

The Magic Key

RCR Casebook: Social Responsibility

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-three-magic-key

Sarah เป็นนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่ทำงานในห้องแลบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในโหมดของระยะแรกที่ไวรัสเฮอร์ปีส์เข้ามายังเซลล์ ผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างไกลโคโปรตีนซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่ที่เปลือกหุ้มไวรัส และตัวรับสัญญาณจำเพาะที่ยื่นออกมาด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์ (cell surface receptors) โดยเธอทำหน้าที่ในการสแกนการกลายพันธุ์ของโปรตีนดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ standard structure function project  ในระหว่างการศึกษาทดลอง Sarah จำเป็นต้องรีบเร่งเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุม เธอจึงทดสอบแนวคิดของเธอเกี่ยวกับระยะเริ่มต้นของไวรัสก่อนที่เธอจะมั่นใจเกี่ยวกับการจัดเรียงลำดับ โดยลักษณะที่ปรากฏออกมาของหนึ่งในการกลายพันธุ์ คือ มันมีความสามารถในการทำให้ติดเชื้อมากขึ้นถึงร้อยเท่า และเมื่อเธอจัดเรียงแบบย้อนกลับเธอกลับพบว่ามันไม่เหมือนกับที่เธอได้จัดระเบียบไว้แต่อย่างใด มันจึงทำให้เธอแปลกใจกับสิ่งที่เธอขึ้น และสิ่งนั้นก็ทำให้เธออยากรู้ต่อไปว่าลำดับที่กลายพันธุ์ (mutated sequence) ทำให้ไวรัสก่อตัวง่ายขึ้นได้อย่างไร เธอจึงใช้ mysterious oligo สำหรับไวรัสตัวอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มที่มีเปลือกหุ้มที่เธอกำลังศึกษาอยู่ และก็ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นเป็นแบบเดียวกับผลการทดลองก่อนหน้า เธอจึงรู้สึกว่าเธอได้ค้นพบกุญแจดอกใหม่ที่จะทำให้ไวรัสเข้าไปสู่เซลล์ง่ายขึ้น เธอจึงเตรียมนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อที่ประชุม เธอคิดว่า สิ่งนี้จะทำให้เธอก้าวหน้าในอาชีพการงานและจะสนับสนุนให้เธอได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธอมั่นใจว่า ที่ปรึกษาของเธอจะต้องอนุญาตให้เธอนำผลการทดลองนี้เสนอเพื่อขอรับทุนจาก NIH

ในคืนก่อนนำเสนอผลงานในที่ประชุมของห้องแลบ Sarah ค่อนข้างวิตกกังวล เมื่อเธอมาถึงจุดที่ต้องอภิปรายถึงนัยยะของงานวิจัย เธอเริ่มตระหนักว่า ไม่ว่าไวรัสชนิดใดก็สามารถทำให้มีการติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นเช่นกันหากใช้วิธีการทดลองแบบที่เธอทำ และมันจะกลายเป็นดาบสองคม หากนำไปใช้สร้างอาวุธชีวภาพ และเธอก็คาดว่า Institutional Biosafety Committee ย่อมต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ เธอจึงเกิดคำถามในใจว่าเธอควรดำเนินการศึกษาต่อไปหรือไม่ เธอไม่ควรนำผลงานไปตีพิมพ์หรือไม่ แล้วเธอจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือไม่

Sarah ควรทำอะไร?

คำถามเพื่ออภิปราย

 • คุณคิดว่า เหตุใด Sarah จึงเชื่อว่างานวิจัยของเธอเหมือนดาบสองคม คุณคิดว่าเธอคิดถูกหรือไม่  
 • ควรหรือไม่ที่นักวิทยาศาสตร์จะสามารถทำงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานอย่างอิสระ เมื่องานวิจัยนั้นสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างอาวุธชีวภาพหรือใช้เพื่อการก่อการร้ายได้ 
 • เป็นไปได้เสมอไปหรือไม่ว่า คนอื่นๆ จะนำผลงานไปใช้ในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก 
 • คุณคิดว่า คณะกรรมการ  Institutional Biosafety Committee จะตอบสนองต่องานของ Sarah อย่างไร ถ้า Sarah ประสานไปยังพวกเขาและบอกพวกเขาว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการวิจัยต่อไป  
 • คุณคิดว่า Sarah ทำบางสิ่งผิดพลาดหรือไม่

ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่าข้อมูล (Putting Social Advocacy Before the Data)

RCR Casebook: Social Responsibility

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-two-career-dreams-smoke

Brett เป็นนักวิจัยปริญญาเอกที่ทำงานในห้องแลบด้านประสาทวิทยาศาสตร์ซึ่งได้รับทุนจาก NIH ซึ่งห้องแลบแห่งนี้มักใช้วิธีการทำงานที่ผสมทั้งศาสตร์และศิลป์ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับแต่ละส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียด ไม่ว่าจะเป็นการมาสาย การผิดนัด การทำงานหลายๆอย่างพร้อมกัน โดยพวกเขาจะพิสูจน์ความถูกต้องของสมมติฐานโดยการวัดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือด  เพื่อแสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เพิ่มขึ้นกับการเพิ่มขึ้นใน metabolic activity ในสมองส่วนที่เป็น discrete regions of the brain เช่น ต่อมใต้สมองส่วนล่าง และต่อมทอลซิล ซึ่ง Brett เป็นผู้ประพันธ์คนแรกในงานวิจัยดังกล่าวจำนวนมาก และเขาก็กำลังจะขอตำแหน่งทางวิชาการในปีนี้ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดกลับเกิดขึ้น เมื่อมีบริษัทขนาดใหญ่โทรมาทาบทามเขาให้ไปทำงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์โดยมีค่าตอบแทน  $150,000 ต่อปี พร้อมทั้งสวัสดิการที่ดีและโบนัสก้อนใหญ่ และยังนัดให้ Brett มาสัมภาษณ์ โดยจะจ่ายค่าเครื่องบินพร้อมเงิน $500 เพื่อให้บินมาที่ชิคาโก เพื่อพูดคุยกับฝ่ายบุคคล 2 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ Brett สนใจอย่างมาก เขาและภรรยาจึงเดินทางมาชิคาโก และเมื่อมาถึง ฝ่ายบุคคลก็ได้เตรียมคำถามจำนวนมากเพื่อถามเขา และคำถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเทคนิคที่เขาสร้างขึ้น (imaging techniques) หลังจากที่ผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ Brett ถามคำถาม เขาจึงถามเกี่ยวกับการวิจัยที่บริษัทจะให้เขาทำ ฝ่ายบุคคลของบริษัทบอกว่ามันคือความลับทางการค้าจึงให้รายละเอียดไม่ได้ แต่ก็บอกได้เพียงแค่ว่าบริษัทต้องการรู้ว่าส่วนใดของสมองที่จะทำให้เกิดการเสพติด โดยบริษัทนี้ก็คือ ผู้ผลิตยาสูบรายใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องการการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการออกแบบโฆษณาเพื่อให้ผู้เสพเกิดพฤติกรรมเสพติด ซึ่ง Brett สามารถใช้ทักษะที่ฝึกฝนมามาปรับใช้กับสิ่งที่บริษัทนี้ต้องการได้

อย่างไรก็ตาม คำถามที่เกิดในใจของเขาก็คือ ตำแหน่งงานนี้เหมาะสมกับเขาหรือไม่ เพราะมันจะเป็นการวิจัยที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติ แต่กลับทำให้คนติดบุหรี่มากขึ้น แต่หากเขาปฏิเสธตำแหน่งนี้ แล้วคนอื่นเข้าไปทำงานแทน เขาก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งวิธีการนี้ได้เช่นกัน อีกทั้งครอบครัวของเขาก็ต้องการเงิน

Brett ควรทำอะไร?

คำถามเพื่ออภิปราย

 • Brett มีหน้าที่ทางจริยธรรมที่จะต้องปฏิเสธงานนี้หรือไม่ หรือควรรับงานนี้  
 • Brett จะทำให้ความจำเป็นของครอบครัวกับความต้องการของสังคมไปด้วยกันได้อย่างไร  
 • การวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการวิจัยด้านจิตใต้สำนึกและพฤติกรรมถือว่าถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่ มันได้ถูกกำกับดูแลโดยใครหรือไม่
 • คุณเคยดูโฆษณาแล้วรู้สึกว่าถูกกระตุ้นให้ซื้อบางสิ่ง หรือดื่มบางสิ่ง และมันทำให้คุณรู้สึกว่าสิทธิของคุณถูกละเมิดหรือไม่