ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบและการประเมินผล: ตอบสนองความพึงพอใจในการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ไฟล์นำเสนอเกี่ยวกับหลักบูรณภาพการวิจัย

การบริหารจัดการเกี่ยวกับบูรณภาพการวิจัยในต่างประเทศ บูรณภาพการวิจัยในประเทศไทย

บทความแปลจาก Avoiding Being Penalized: Research Misconduct

โดย โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ หน้าที่ทางจริยธรรมในการวิจัย ไม่เพียงแต่การมีจริยธรรมในการวิจัยจะช่วยเติมเต็มประเด็นด้านศีลธรรมแล้ว แต่ยังนำไปสู่ผลการวิจัยที่ดีขึ้นเนื่องจากจะทำให้ผู้วิจัยให้ความสำคัญต่อรายละเอียดในการวิจัยมากขึ้น...

กระบวนการปรุงนิยายให้กลายเป็นข้อเท็จจริงทางปวศ.: เรื่องพินัยกรรม ร.๕ คือ ให้ ร.๖ พระราชทานรธน.?

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล จาก เว็บไซต์ Blogazine.pub การปรุงแต่งงานวรรณกรรมทางการเมืองของฝ่ายกษัตริย์นิยมได้ปรากฏอย่างแพร่หลายหลังรัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ การเผยแพร่ในรูปแบบหนึ่งที่นิยมกันก็คือ การแต่งเรื่องราวเสมือนว่าผู้เขียนอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้น ๆ...

“Plagiarism” เขียนรายงานวิจัยให้ระวัง กลายเป็น “โจรกรรมวิชาการ” ไม่รู้ตัว

โดยเว็บไซต์ เพื่อนวิทย์ Think Thank กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.) สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.) ในวงการวิทยาศาสตร์นั้น จำเป็นต้องมีการเขียนรายงานทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นทั้งหลักฐานและการต่อยอดความรู้อันไม่รู้จบ แต่นอกจากการจงใจแล้ว...

Integrity and Ethics in Research and Publication

ไฟล์นำเสนอของ ศ. ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง Integrity and Ethics in Research and Publication [envira-gallery id='245'] Download...

การทำวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ

บทแปลจาก On Being a Scientist การทำวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ ความหลงใหลในความงดงามของวิทยาศาสตร์ ได้นำ Inez Fung กลับมาที่ the Massachusetts Institute of Technology ที่ที่เธอได้รับปริญญาเอกในสาขาอุตุนิยมวิทยา เธอกล่าวว่า “ฉันเคยคิดว่าเมฆเป็นเพียงแค่เมฆ”...

การประพฤติมิชอบในการวิจัย: โคลนนิ่ง

Journal of the Royal Society of Medicine JRSM ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2549 มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลได้ข้อสรุปว่า ศ. หวังวูซุกผู้บุกเบิกการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดและฮีโร่ประจำชาติในเกาหลีได้ทำการวิจัยมากมาย การอ้างสิทธิ์ของเขาในปี 2548...

คำจำกัดความของการประพฤติผิดด้านการวิจัย

ORI The office of research integrity การประพฤติมิชอบในงานวิจัยหมายถึงการประดิษฐ์ปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบในการเสนอการแสดงหรือการทบทวนการวิจัยหรือในการรายงานผลการวิจัย (a) Fabricationกำลังสร้างข้อมูลหรือผลลัพธ์และบันทึกหรือรายงาน (b)...

การประพฤติมิชอบทางวิทยาศาสตร์และวารสารทางการแพทย์

JAMA Network อ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา“ การประพฤติมิชอบในงานวิจัยหมายถึงการประดิษฐ์ปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบในการเสนอดำเนินการหรือทบทวนงานวิจัยหรือในการรายงานผลการวิจัย” 1ความผิดปกติที่สำคัญอื่น ๆ...

การประพฤติมิชอบทางวิทยาศาสตร์

THE BMJ The BMJ เป็นผู้ให้บริการความรู้ด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์สำหรับโลกที่มีสุขภาพดี เราแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพ...

การเอาใจใส่ต่อสาธารณะ

 ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-one-pandering-public Claire เป็นนักระบาดวิทยาที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เธอได้ไปเป็นคณะกรรมการ (review board) ของหลายๆวารสาร เธอทำหน้าที่ในการเป็นผู้รีวิวของเธออย่างจริงจัง...

Getting a Fair Shake?

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-two-getting-fair-shake Gail เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในอันดับต้นๆ ในสาขาวิชาชีพของเธอ เธอรู้วิธีในการเขียนและส่งข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย...

Getting Scooped by a Reviewer

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-three-getting-scooped-reviewer Olga เป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานวิจัยจำนวนมากในสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ณ มหาลัยเล็กๆ แห่งหนึ่ง เธอสร้างผลงานจำนวนมากเพื่อหวังว่าจะได้นำไปขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต...

ฉวยโอกาสจากความไว้วางใจของคนไข้ (Taking Advantage of Patient Trust)

ที่มา : https://ori.hhs.gov/case-two-taking-advantage-patient-trust Joanna เป็นจิตแพทย์ที่ทำงานวิจัยทางคลินิก  เธอได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการลดอาการทางจิตที่ผู้ป่วยจิตเภทเผชิญอยู่ การปรับปรุงวิธีการบำบัดของเธอได้รับการยืนยันด้วยงานวิจัยของเธอเอง...

Case Two: การพยายามทำความเข้าใจการลักลอกข้อมูล (Struggling to Understand Plagiarism)

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-one-were-these-slides-falsified Pamela เป็นนักพันธุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยแห่งหนึ่ง คณะชีววิทยาที่เธอทำงานเป็นคณะที่ใหญ่มากและยังมีภาควิชาที่หลากหลายอยู่ในคณะ...

ปัญหาเรื่องการแชร์ข้อมูล (Data Sharing Fever)

ที่มา; https://ori.hhs.gov/case-two-data-sharing-fever Mary ชื่นชอบงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก NIH ของอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอมาก  ซึ่งที่ปรึกษาของเธอ  Henryk เป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกในการรักษาอาการไข้ที่เกิดจากการติดเชื้อ โดย  Mary...

ฉันไม่สามารถได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญจริงๆ หรือ (I Really Can’t Acquire Important Data?)

ที่มา https://ori.hhs.gov/case-three-i-really-can%E2%80%99t-acquire-important-data John เป็นศาสตราจารย์ที่ทำงานวิจัยด้านสังคมวิทยา เขามีความรู้จากประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับความยากที่จะเข้าถึงข้อมูลของงานวิจัยที่มีความอ่อนไหว อย่างไรก็ตาม...

It Slipped My Mind…

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-three-it-slipped-my-mind%E2%80%A6 William เป็นศาสตราจารย์ด้านหทัยวิทยา ซึ่งได้ศึกษาวิจัยและค้นพบว่า ยา Dilox ซึ่งถูกใช้เพื่อรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นยาที่มีประสิทธิผลในการลดระดับคอเรสเตอรอล...

Case Three: ไม่เคยเห็นโครงร่างงานวิจัยนี้มาก่อนหรือ? (Haven’t I Seen that Protocol Before?)

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-one-were-these-slides-falsified หลังจากช่วงการเป็นแพทย์ฝึกหัด  Miguel จึงตัดสินใจเข้าไปทำงานวิจัย แต่แม้ว่าโรงเรียนแพทย์จะมีความน่าสนใจ แต่เขากลับชอบการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ จึงรู้สึกสนุกและท้าทายที่จะเข้าไปฝึกฝนเฉพาะทางด้าน pain...

Case One: Were These Slides Falsified?

ที่มา: https://ori.hhs.gov/case-one-were-these-slides-falsified Helen ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาของเซลล์ เธอเป็นผู้ดูแล Julie ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพและครอบครัวจึงได้พักการเรียน และเข้ามาทำงานในแล็บของเธอในฐานะ Lab Technician อย่างไรก็ตาม...
Facebook Comments

Share with: