02 218 4756

RIT

CHULALONGKORN UNIVERSITY

RIT CU

ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

ผู้อำนวยการ ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

หน่วยงานสนับสนุนการวิจัย

 

โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาจริยธรรมการวิจัยและระบบการประเมิน ตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Sherry

กรณีศึกษา  Sherry (จากที่ครอบมาในเมล์) Sherry เป็นนักศึกษาปริญญาเอกทำงานในแลบของ Dr. Buddy Norman เมื่อ Norman ขอให้เธอเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในช่วงที่งานวิจัยของเธอใกล้จะเสร็จ เธอจึงแสดงให้เขาเห็นว่าเธอกำลังเขียนอะไรอยู่ เขาจึงขอไฟล์ข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต้นฉบับที่ยังไม่เสร็จจากเธอ และถามเธอว่า...

read more

นักวิจัยที่มีความทะเยอทะยานมากเกินไป จนต้องทำการแต่งข้อมูล

CASE STUDY #1: นักวิจัยที่มีความทะเยอทะยานมากเกินไป จนต้องทำการแต่งข้อมูล การจัดประเภทจริยธรรมในกรณีนี้: การโกงการทำวิจัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น  ช่วงไม่กี่ปีมานี้ มีหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ the National Science Foundation (NSF), the National Institutes of Health (NIH), the Public Health Services (PHS), the...

read more

THE MILLIKAN CASE — DISCRIMINATION VERSUS MANIPULATION OF DATA

จากหนังสือเรื่อง Ethics in the Science Classroom หน้า 50   CASE STUDY #2: THE MILLIKAN CASE -- DISCRIMINATION VERSUS MANIPULATION OF DATA   การจัดประเภทจริยธรรมในกรณีนี้: ประเด็นที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การทดลอง และการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์...

read more

LOVE CANAL

CASE STUDY #6: LOVE CANAL การจัดประเภทจริยธรรมในกรณีนี้: ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต่อความกังวลด้านระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม Love Canal Case   กรณีศึกษาแรกๆ ที่เป็นที่รู้จักเกิดขึ้นในปี 1958 เมื่อมีเด็ก 3 คนถูกสารเคมีทำให้ผิวไหม้ โดยสารเคมีนั้นถูกทิ้งลอยมาตามแหล่งน้ำ...

read more

Taking Advantage of Patient Trust

ฉวยโอกาสจากความไว้วางใจของคนไข้ (Taking Advantage of Patient Trust) ที่มา : https://ori.hhs.gov/case-two-taking-advantage-patient-trust   Joanna เป็นจิตแพทย์ที่ทำงานวิจัยทางคลินิก  เธอได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการลดอาการทางจิตที่ผู้ป่วยจิตเภทเผชิญอยู่...

read more

Integrity and Ethices of Research and Publication 

By Prof. ARAN INCHAROENSAKDI

Ethics – definition

“The branch of philosophy dealing with the rules of right conduct”.

Integrity – definition

“Active adherence to the ethical principles and professional standards essential for the responsible   practice of research”.

Researchers should present their results honestly and without fabrication,  falsification or inappropriate data manipulation. Research images (e.g. micrographs,  X-rays, pictures of electrophoresis gels) should not be modified in a misleading way..

Researchers should strive to describe their methods and to present their findings clearly and unambiguously. Researchers should follow applicable reporting  guidelines. Publications should provide sufficient detail to permit experiments to be repeated by other researchers.

Reports of research should be complete. They should not omit inconvenient, inconsistent or inexplicable findings or results that do not support the authors’ or sponsors’ hypothesis or interpretation.

การพัฒนาจริยธรรมในระบบการวิจัยในประเทศไทย 

ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย/เสวนาหัวข้อ “การพัฒนาจริยธรรมในระบบการวิจัยของประเทศไทย” โครงการเสวนา “เปิดประตู…จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร