โดย เว็บไซ์ retractionwatch.com

วารสารการบรรจุภัณฑ์อาหารวางแผนที่จะดึงบทความในปี 2018 กลับมาโดยนักวิจัยชาวไทยที่พยายามทำการบรรจุใหม่ (อะแฮ่ม) บทความที่เหมือนกันเกือบทั้งหมดของพวกเขา Retraction Watch ได้เรียนรู้

Facebook Comments

Share with: